Oversettelse

Som statsautorisert translatør leverer jeg bekreftede og legaliserte (dvs. bevintet av Notarius Publicus hvis det er nødvendig) oversettelser fra norsk til russisk.

Statsautoriserte translatører har bestått en krevende og internasjonalt anerkjent eksamen i oversettelse ved Norges Handelshøyskole (NHH), med spesiell vekt på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk. De har på delegert myndighet fra Kunnskapsdepartementet bevilling fra NHH og er bemyndiget til å stemple og bekrefte riktigheten av oversatte dokumenter.

Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine oversettelser med det offisielle translatørstemplet + bilde av bevillingen  +bilde av stempeletю

Jeg oversetter fra russisk til norsk, oversetter og stempler fra norsk til russisk, korrekturleser.

Blant annet har jeg oversatt:

  • Legeattester
  • Diplomer
  • Rettsdokumentasjon
  • Bruksanvisning for byggebransjen
  • Avtaleutkast for statlige organer
  • Fødselsattester
  • Førekort
  • Rapporter
  • Tekniske dokumenter
  • Materialer til konferanser