Tolkning

Jeg tilbyr både simultan (samtidig) og konsekutiv (etterfølgende) tolking i språkkombinasjon norsk- russisk.

Ved konsekutivtolking gjengir tolken kortere eller lengre sekvenser mens den som har ordet tar pauser. Denne tolkemetoden er vanligst å bruke ved tolking av ordinære samtaler. Det er da vanlig at en tolk tolker i begge språkretninger.

Ved simultantolking av lengre sekvenser er det nødvendig å ha tilgang til elektronisk utstyr, lydtett kabin, mikrofoner og høretelefoner til tolk og deltakere. Denne metoden er utbredt ved internasjonale konferanser. Simultantolking er svært konsentrasjonskrevende. Den foregår derfor ved at to tolker arbeider parvis, med intervaller på 20 til 45 minutter.